Kuldip Singh (Innogy Retail International): Nieuwe technologie en data als game-changer

Datum: 2 november 2017

Kuldip Singh (Innogy Retail International): Nieuwe technologie en data als game-changer

Nieuwe digitale technologieën als kunstmatige intelligentie, blockchain en robotics zullen de komende jaren instrumenteel zijn in het transformeren van de energiemarkt. Digitalisering is een van de strategische pijlers binnen innogy, waarmee ze de overstap naar verduurzaming en decentrale energieopwekking wil versnellen. Kuldip Singh (Digital Director bij Innogy Retail International) is keynote speaker op de DDMA Data Dag 2017 en vertelt hoe een digitale en datagedreven strategie tot stand komt en wat de organisatorische implicaties en ervaringen zijn bij innogy. In Nederland zijn Essent, energiedirect.nl en Powerhouse onderdeel van innogy. In aanloop naar het congres op 23 november stelden we hem alvast een paar vragen.

Wat is de digitale visie van innogy?
De purpose bij innogy luidt als volgt: “Our planet will be a better place when we create a sustainable world in which innogy inspires how people live and work.” Het inzetten van digitale oplossingen en technologieën staat aan de basis van de realisatie hiervan. Twee voorbeelden hiervan:

Duurzaamheid: Innogy geeft de data van de slimme meter terug aan mensen. Met dit inzicht per apparaat kunnen mensen bewuster omgaan met hun verbruik en krijgen zij advies hoe zij energie kunnen besparen.
Decentralisatie in energieopwekking: Het sterker ontwikkelen van prosumers, consumenten die ook stroom zelf opwekken.

Innogy ondersteunt mensen hierbij met verschillende producten en diensten, waaronder zonnepanelen, decentrale slimme energienetwerken (micro-grids) en het testen van peer2peer netwerken. Met de inzet van een onderliggende blockchain voor de afhandeling van transacties worden bijvoorbeeld lokale energienetwerken vormgegeven.

Hoe is de visie op de data gedreven strategie ontstaan?
We maken als maatschappij de overstap naar een duurzame wereld. Deze zogeheten energietransitie is een kans om mensen daarin te adviseren en onze relatie met hen als energiedienstverlener op- en uit te bouwen. Data en de bijbehorende inzichten, met behulp van geavanceerde analyse- en big data technologieën stellen innogy in staat de behoefte van klanten beter begrijpen, en daardoor relevantere, gepersonaliseerde, producten en diensten voor de toekomst te ontwikkelen.

Tijdens mijn keynote zal ik diverse voorbeelden geven hoe wij dit in praktijk brengen. Een voorbeeld wil ik alvast noemen. Dit voorbeeld gaat over het verhuismoment. Door onze klantdata te verrijken zijn we in staat het verhuismoment in een vroeg stadium te herkennen en in te zetten om als vertrouwde partij service te bieden en de klant te ontzorgen in zijn/haar verhuisproces.

Bij alle voorbeelden komen functionaliteit voor mensen, techniek en diensten bij elkaar. Dit genereert zelf weer nieuwe data, nieuwe inzichten en dus weer nieuwe mogelijkheden.

Naast product- en dienstontwikkeling blijft natuurlijk ook het bedienen van nieuwe en bestaande klanten bestaan. Met gebruik van programmatic marketing maken we inzichten uit data bruikbaar door ze te vertalen naar real-time, relevante en consistente boodschappen voor de klant. Een voorbeeld hiervan is de PSV case waarmee Energiedirect.nl vorig jaar genomineerd was voor de DDMA Data Award. Zijn we met onze data focus uniek? Wellicht niet, data is namelijk een game-changer in veel industrieën. Het gaat uiteindelijk om de executie en de klantwaarde die je ermee realiseert, daar ga je het verschil wél mee maken!

Hoe is de governance bij innogy geregeld rondom digital en wat is jouw rol hierin?
Op innogy group niveau is een digital board opgezet, waarin alle divisies (Retail, Grid en Renewables) zitting hebben. Ik ben coördinator van de innogy digital board en daarnaast ook verantwoordelijk voor de wereldwijde Retail digitale activiteiten. Daarnaast zijn hier ook de digitale hoofden van de andere divisies (renewables en grid), de group CIO, group CEO, group CHRO, Chief Innovation Officer en de Group CFO vertegenwoordigd. Deze samenstelling geeft aan hoe belangrijk het thema ‘Digitaal’ is voor innogy: praktisch de hele group board neemt ook zitting in de digital board.

Het belangrijkste doel is het versnellen van de digitale transformatie, het uitvoeren van het gezamenlijke digitale programma en afstemming realiseren over resources, investeringen, prioritering ed. En natuurlijk is snelheid en slim gecoördineerd samenwerken essentieel, omdat je niet 12 keer hetzelfde wiel wilt uitvinden in de individuele landen.

In de digital board wordt het digitale programma opgezet en uitgerold. De gezamenlijke thema’s, waaronder data, maar ook robotics, worden er gedefinieerd, zodat er stappen voorwaarts gemaakt worden. Concreet heeft dit bijv geleid tot het opzetten van een groepsbrede datastrategie en datalake aanpak. Daarnaast zijn er binnen de landen natuurlijk ook digitale teams, die lokale initiatieven ondersteunen rondom de merken.

Hoe waren je eerste 365 dagen?
Ik ben trots om aan de basis te staan van en te werken voor een nieuw merk waar digitaal en data zo prominent in de strategie zitten. Digital en data staan hoog in het vandaal en innogy investeert hier serieus in. Het commitment van de group board is hier cruciaal, zodat snel de juiste beslissingen genomen kunnen worden om de digitale transitie te ondersteunen en versnellen. Als voorbeeld van een uitdaging zie ik dat het best lastig is om alle 12 ‘kikkers’ in de kruiwagen te houden. Het is mijn taak om de 12 landen in de retail tak bij elkaar te brengen en gezamenlijk in dezelfde richting te versnellen vanuit een gemeenschappelijk digitaal programma.

Natuurlijk zijn er per land ook lokale thema’s, wetgeving, historie en cultuur. Hier zit ook de kracht van het lokale ondernemerschap. Daar staat tegenover dat je op bepaalde gemeenschappelijke thema’s snelheid wilt maken, denk hierbij aan harmonisatie van marketing & sales technologie.

De juiste balans tussen lokaal ondernemerschap vs. het gezamenlijk versnellen in digitaal met impact voor de klant en de organisatie is dus key.

Wat maakt jullie succesvol?
Door voorop te willen lopen in adoptie van digitale technologieën, door continu te testen met klanten, door samen te werken met start-ups, door met creatieve vernieuwende mensen buiten de sector te werken, willen we de klant van de toekomst winnen, dienen en verrassen.

Daarom spreekt Kuldip spreekt liever niet in termen van digitaal en data als enablers, maar ziet hij het als game-changers voor de energiesector.