Keynote Simon James: Industrializing data is grootste uitdaging

Datum: 11 oktober 2017

Keynote Simon James: Industrializing data is grootste uitdaging

“Data is one of the untapped assets businesses nowadays possess. Data will help to dramatically increase performance for everyone!”

Dit jaar hebben we een internationale keynote weten te strikken die zeer bekend is met het klappen van de data-zweep. Simon James is wereldwijd de Data Analytics practice leader bij SapientNitro. SapientNitro is met meer dan 12 duizend man wereldwijd een van de toonaangevende new-breed marketing agencies. De trends en inzichten die Simon met ons gaat delen zijn richtinggevend voor hoe ons vakgebied zich komende jaren gaat ontwikkelen. Een must see-keynote voor iedereen die net even op de market vooruit wil lopen. Vooruitlopend op zijn keynote hebben we hem alvast wat vragen gesteld. Dit zijn de highlights.

Op dit moment werkt Simon aan klanten zoals Nestle en Lloyds banking group. Bij al zijn projecten speelt klantdata een grote rol. Ethiek hierbij is een persoonlijk stokpaardje. Simon vind dat als het gaat om klantdata, de data ook van de klant zelf is. Als organisatie moet je hier enerzijds met respect mee omgaan en anderzijds moet je ook beseffen dat het niet alleen een numbers game is maar dat het om mensen gaat. Hij noemt dat “remembering the humans”.

Global trends

Simon signaleert een aantal trends die op Europees en wereldwijd niveau spelen.  De GDPR en artificial intelligence (AI) hebben op dit moment de grootste focus. Hij signaleert hierbij wel dat veel organisaties onvoldoende maturiteit hebben om hier überhaupt iets mee te kunnen. De data en systemen zijn er nog niet om iets met AI te kunnen doen. Heb je die maturiteit wel, dan dient het volgende probleem zich aan; om dit schaalbaar te doen op organisatieniveau is visie nodig. En veel organisaties blijven ook hier ‘hangen’ door de analisten wat testjes te laten doen zonder dat de organisatie een visie of de intentie heeft over hoe je dit opschaalt.

Over GDPR ziet hij dat organisaties in twee houdingen schieten. Dit is enerzijds de houding dat ze als organisatie compliant moeten worden en alles in het werk gesteld wordt om dit te realiseren. Er is ook een aantal organisaties dat meer strategisch naar GDPR kijkt en onderzoekt hoe ze waarde kunnen genereren door met GDPR aan de slag te gaan.

Industrializing data is grootste uitdaging

Moeite met het vinden van het juiste personeel is op dit moment de grootste belemmering om te schalen als het gaat om het schaalbaar inzetten van data. Er is een enorme war on talent gaande voor mensen die de kansen kunnen benutten die de toenemende hoeveelheid data en toename in rekenkracht met zich meebrengen. Gelukkig is het vakgebied ook in ontwikkeling; analytics wordt simpeler om te begrijpen en organisaties hebben een steeds groter besef van de waarde van data en gebruiken dit ook in hun besluitvorming. Waar het eerst maar een klein aantal mensen was dat data begreep worden organisaties steeds meer data literate.

De DDMA Data Dag 2017 is dé jaarlijkse update voor iedereen die zich actief met klantdata bezighoudt op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De beste sprekers, de meest inspirerende cases en de boeiendste keynotes staan op verschillende podia in Pakhuis de Zwijger op 23 november. Boek je kaarten op www.datadag.nl/tickets